Soshivillage

House of Nine

Top posters

Mèo♥TaeNy♥Chíp (1165)
 
Jody♥ (1081)
 
Chíp♥Suzy (973)
 
iu yoona (949)
 
Mều Ngố (833)
 
♥[K]hìn.3b[Y]♥ (771)
 
Tổng Giám Corie (728)
 
 (702)
 
♥Jung♥SNSD♥ (692)
 
Honey (556)
 

  [PICS][03.01.2012]Scans & Snapshots from SNSD's 1st Japanese Photobook, 'Holiday'

  Share
  avatar
  Sally.Young
  Công dân mới
  Công dân mới

  WARN :
  0 / 1000 / 100

  I AM A : Female Bài đã đóng góp : 141
  Pinkle : 381
  Càm Tạ : 32
  Age : 21

  code [PICS][03.01.2012]Scans & Snapshots from SNSD's 1st Japanese Photobook, 'Holiday'

  Post by Sally.Young on 2012-01-03, 22:31

  <a href="http://imgur.com/4BXpd"><img src="http://i.imgur.com/4BXpd.jpg" alt="" title="Hosted by imgur.com" /></a>
  <a href="http://imgur.com/tpkyq"><img src="http://i.imgur.com/tpkyq.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/X14yx"><img src="http://i.imgur.com/X14yx.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/9mbvr"><img src="http://i.imgur.com/9mbvr.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/1nrvm"><img src="http://i.imgur.com/1nrvm.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/tpKIc"><img src="http://i.imgur.com/tpKIc.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/veZKo"><img src="http://i.imgur.com/veZKo.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/weM2J"><img src="http://i.imgur.com/weM2J.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/WCPOV"><img src="http://i.imgur.com/WCPOV.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/QxRfb"><img src="http://i.imgur.com/QxRfb.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/IYfIP"><img src="http://i.imgur.com/IYfIP.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/FXSDO"><img src="http://i.imgur.com/FXSDO.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/rJXIX"><img src="http://i.imgur.com/rJXIX.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/tNHh0"><img src="http://i.imgur.com/tNHh0.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/kPDuv"><img src="http://i.imgur.com/kPDuv.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/FDI4N"><img src="http://i.imgur.com/FDI4N.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/zgHzn"><img src="http://i.imgur.com/zgHzn.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/wRnVL"><img src="http://i.imgur.com/wRnVL.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/UweZ5"><img src="http://i.imgur.com/UweZ5.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/pIVz1"><img src="http://i.imgur.com/pIVz1.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/gUSeg"><img src="http://i.imgur.com/gUSeg.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/5tEoW"><img src="http://i.imgur.com/5tEoW.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/5lRrs"><img src="http://i.imgur.com/5lRrs.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/j2bfv"><img src="http://i.imgur.com/j2bfv.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/UeiNM"><img src="http://i.imgur.com/UeiNM.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/QELzk"><img src="http://i.imgur.com/QELzk.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/xjlxX"><img src="http://i.imgur.com/xjlxX.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/NdvPg"><img src="http://i.imgur.com/NdvPg.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/2d1Gg"><img src="http://i.imgur.com/2d1Gg.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/6O4n1"><img src="http://i.imgur.com/6O4n1.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/N9dYn"><img src="http://i.imgur.com/N9dYn.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/gMN1P"><img src="http://i.imgur.com/gMN1P.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/nBaPq"><img src="http://i.imgur.com/nBaPq.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/WJehk"><img src="http://i.imgur.com/WJehk.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/SNapu"><img src="http://i.imgur.com/SNapu.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/OLjZg"><img src="http://i.imgur.com/OLjZg.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/y39no"><img src="http://i.imgur.com/y39no.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/9khEn"><img src="http://i.imgur.com/9khEn.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/CcjFD"><img src="http://i.imgur.com/CcjFD.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/OuEoh"><img src="http://i.imgur.com/OuEoh.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/9Pue2"><img src="http://i.imgur.com/9Pue2.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/f7GGg"><img src="http://i.imgur.com/f7GGg.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/ewEwy"><img src="http://i.imgur.com/ewEwy.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/Aas82"><img src="http://i.imgur.com/Aas82.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/rGuEE"><img src="http://i.imgur.com/rGuEE.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/pNMNu"><img src="http://i.imgur.com/pNMNu.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/pkpux"><img src="http://i.imgur.com/pkpux.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/456CJ"><img src="http://i.imgur.com/456CJ.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/PS1Iz"><img src="http://i.imgur.com/PS1Iz.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/DUvvP"><img src="http://i.imgur.com/DUvvP.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/7PgHo"><img src="http://i.imgur.com/7PgHo.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/TOAHc"><img src="http://i.imgur.com/TOAHc.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/cvpvf"><img src="http://i.imgur.com/cvpvf.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/eyyMK"><img src="http://i.imgur.com/eyyMK.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/doZSS"><img src="http://i.imgur.com/doZSS.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/loHIZ"><img src="http://i.imgur.com/loHIZ.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/O88Gq"><img src="http://i.imgur.com/O88Gq.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/ckoZk"><img src="http://i.imgur.com/ckoZk.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>
  <a href="http://imgur.com/Ny1eJ"><img src="http://i.imgur.com/Ny1eJ.jpg" title="Hosted by imgur.com" alt="" /></a>  Credits: Facebook @ SNSD (Girls Generation Fans Club)

  Reup by Sally @ soshivillage.com

  DO NOT TAKE OUT WITHOUT FULL CREDITS  ♥️ 소녀시대 Saranghae ♥️
  The power of 9
  I pray no tears in your dreams
  I know you fly high in your life......
  Taeyeon: 난 할 수있어!
  SNSD jjang ! hwaiting!!!

  Clip cảm động wá
  avatar
  Mystery
  Công dân lương thiện
  Công dân lương thiện

  WARN :
  0 / 1000 / 100

  I AM A : Female Bài đã đóng góp : 158
  Pinkle : 171
  Càm Tạ : 0
  Age : 23

  code Re: [PICS][03.01.2012]Scans & Snapshots from SNSD's 1st Japanese Photobook, 'Holiday'

  Post by Mystery on 2012-01-04, 08:04

  Ôi bợn Fany của mềnh :X :X

  Yul nữa Cười lăn lộn Sao đứa nào cũng đợp vượi zài...  Chụt chụt Ny is my Lover Chụt chụt

  Chụt chụt Don't touch my girl Chụt chụt

   Current date/time is 2018-06-19, 22:44